Частна детска ясла и градина СМЪРФОВЕТЕ

Дневен режим

Удължено работно време от 7:30 до 19:00:

Тъй като сме запознати с проблемите на съвременните хора, като : нерегламентираното забавяне на работното място, прекомерен трафик и др. обстоятелства, възпрепятстващи родителите за навременното взимане на децата сме се постарали да Ви облекчим с работното време на детското заведение , което е от 7:30 до 19:00 часа.

Дневен режим:

07.30 – 09.30 – прием, медицински филтър, гимнастика,закуска

09.30 – 11.30 – регламентирани занимания с педагог, игри според сезона

10.30 часа – междинна закуска с пресни плодове

12.00 – 13.00 – обяд

13.00 – 15.00 – следобеден сън

15.30 часа – следобедна закуска

16.00 – 17.00 – нерегламентирани педагогически ситуации, занимания по интереси, игри на открито / според сезона /

16.00 до 18.00 ч. – междинна закуска с пресни плодове

17.00 – 19.30 – игри, изпращатне на децата

Хранене:

Децата се хранят четири пъти дневно. Обедното меню е осигурено от детска млечна кухня – кетъринг, съобразена с възрастовите особености и изцяло съобразена с нормативите на МЗ. Градината предоставя възможност за индивидуално меню от детската кухня за деца със специфични хранителни изисквания, като вегетарианство, меню за деца с алергични прояви.

Децата се учат и възпитават в спокойна, забавна обстановка.