Частна детска ясла и градина СМЪРФОВЕТЕ

Прием

Частна детска ясла и градина СМЪРФОВЕТЕ

В частна детска ясла и градина Смърфовете се приемат деца от десет месечна възраст целогодишно, при наличие на свободни места.

Групата е възрастово обособена като по този начин всяко дете получава необходимото му внимание. Яслената група включва до 12 броя деца на възраст до 3 години.

За децата се грижи персонал с професионален опит, които съчетава образователните цели на обучение с целите на възпитание от медицинска сестра, педагог, помощник възпитатели.

Възпитателно – образователният процес се провежда съобразно изискванията на Закона за народната просвета и държавните образователни изисквания. До три годишна възраст по програма “ Аз съм вече в детската ясла „ от квалифициран педагог.

Според възрастовите потребности се работи за възпитаване и усвояване на хигиенни навици, култура на поведение, взаимоотношения и адаптация с околния свят и други.

Частна детска градина и ясла СМЪРФОВЕТЕ

Месечната такса на 1 дете – 720 лева.

 

Месечната такса включва: обучение, грижи, храна (обедно меню + закуски и плодове), хигиенни и козметични материали, играчки.

Заповядайте, ние се грижим с любов за Вашите деца!